STRES

20/03/2018

Stres

Świat i społeczeństwa zmieniły się gwałtownie i dogłębnie w ciągu ostatnich stu lat. Co więcej, wydaje się, że te zmiany wręcz przyspieszają w ostatnim czasie. Wszystkie procesy wydają się zachodzić coraz szybciej i coraz bardziej rewolucyjnie. Codziennie jesteśmy bombardowani niemożliwą do przetworzenia ilością informacji, a doskonalone od ponad wieku systemy zarządzania zespołami ludzkimi wymagają od pracowników ciągłego wysiłku na granicy fizycznych i intelektualnych możliwości. Granice te są zresztą ciągle przesuwane.

W tej sytuacji wszyscy właściwie obywatele rozwiniętych społeczeństw doświadczają ciągłego stresu, który może być przyczyną szerokiego wachlarza najrozmaitszych zaburzeń funkcjonowania organizmu, od chorób skórnych, przez choroby układu sercowo naczyniowego, alergie, zaburzenia trawienia, do zaburzeń lękowych, nerwic, bezsenności i innych.

Pacjenci szukają skutecznych metod radzenia sobie ze stresem.

Poza psychoterapią, skuteczne metody leczenia zaburzeń związanych ze stresem oferuje również Medycyna Chińska, zarówno w postaci ćwiczeń oddechowych, jak i odpowiednich wskazówek dietetycznych, czy akupunktury. W licznych badaniach klinicznych udowodniono, że akupunktura przynosi natychmiastowy skutek w postaci rozluźnienia mięśni i poprawy nastroju, co więcej jej pozytywne działanie w przypadku rozmaitych problemów wynikających ze stresu jest długotrwałe.

Również Medycyna Osteopatyczna posiada ogromny potencjał wpływania na redukcję stresu poprzez techniki pracy na układzie nerwowym (osteopatia cranio-sacralna), oraz poprzez wyeliminowanie patologicznego wzorca ruchomości tworzącego się w stresie przewlekłym zarówno na poziomie narządów wewnętrznych (osteopatia visceralna) jak i całego układu ruchu.

Gabinet Dotyk dla Zdrowia stara się zapewnić Państwu możliwie szeroki zakres skutecznych metod terapii, w celu jak najszybszej pomocy

 

facebook
Dotyk Dla Zdrowia Arkadiusz Trześniowski