Akupunktura

MEDYCYNA CHIŃSKA

Wynikiem współczesnego modelu życia w państwach rozwiniętych jest doświadczany właściwie ciągle stres i zmęczenie, a także nieumiejętność regeneracji. Jeśli weźmie się dodatkowo pod uwagę stale pogarszającą się jakość produktów spożywczych, w których na próżno szukać by można witamin, czy mikroelementów, nie może dziwić fakt stałego pogarszania się odporności i zwiększonej podatności na infekcje, zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Tradycyjna Medycyna Chińska jest systemem, w którym precyzyjnie opisano relacje człowieka ze światem zewnętrznym. Koncepcja zewnętrznych patogenów i powiązanie ich z czynnikami klimatycznymi dała twórcom Medycyny Chińskiej możliwość prześledzenia rozwoju infekcji, a także wysoce spersonalizowanej odpowiedzi na próby wnikania patogenów w ciało. Dodatkowo, badając reakcje człowieka na ekstremalne warunki klimatyczne, opracowano skuteczne sposoby żywienia, które zapewniały maksymalnie wydajne działanie i szybką regenerację układu odpornościowego. Co więcej, okazało się, że pobudzanie określonych punktów na ciele za pomocą moksy i akupunktury wpływa w sposób istotny na mobilizację układu immunologicznego.

Uzupełnieniem podejścia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z pewnością jest spojrzenie Medycyny Osteopatycznej pozwalającej na uwolnienie organizmu od nadmiernych obciążeń zapisanych w formie tzw, „wycisków” widocznych w ruchach ciała i wzorcu oddechowym. Im bardziej zmodyfikowany naturalny wzorzec danej osoby, tym więcej wysiłku organizm musi zużyć aby funkcjonować, co jest jedną z przyczyn zaburzenia odporności.

Wszystkie te metody oddziaływania na organizm, wypracowane w starożytnych Chinach, są dostępne dzisiaj w gabinecie Dotyk dla Zdrowia.

Akupunktura jest metodą oddziaływania na funkcje organizmu poprzez wkłuwanie igieł w określone miejsce na ciele. W szerszym znaczeniu obejmuje również inne sposoby stymulacji tych punktów, takie jak akupresura, fotopunktura, elektropunktura, czy moksa.

Aby zapewnić maksymalną skuteczność działania dobór konkretnych punktów, jak i rodzaj stymulacji powinien odbywać się według zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Mechanizm działania:

W paradygmacie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej działanie akupunktury opisywane jest jako harmonizacja przepływu energii w ciele człowieka.

Medycyna zachodnia od wielu lat intensywnie bada zjawisko akupunktury. Aktualnie postuluje następujące mechanizmy działania tej metody:

  • wpływ na wydzielanie endogennych opioidów i za ich pośrednictwem na odczuwanie bólu, nastrój i niektóre inne funkcje układu nerwowego,wpływ na wydzielanie serotoniny i wtórnie na:

             – nastrój, sen i niektóre inne funkcje mózgu,

– apetyt i funkcje układu pokarmowego,

– zastępujące szlaki modulacji bólu,

  • wpływ na wydzielanie hormonu adrenokorytkotropowego, co skutkować może działaniem przeciwzapalnym,
  • wpływ na wydzielanie tlenku azotu, a przez to na zaopatrzenie w krew konkretnych regionów mózgu i ciała,
  • wpływ na wydzielanie oksytocyny i wazopresyny, co umożliwia regulację ciśnienia tętniczego krwi i niektórych funkcji układu rozrodczego,
  • wpływ na wydzielanie anandamidu i za pośrednictwem tej substancji na szlaki: kanabinoidowy i waniloidowy,zmianę przestrzennej konformacji włókien kolagenu, pobudzenie fibroblastów i przewodzenie sygnału wzdłuż włókien tkanki łącznej.

Wskazania:

Akupunktura powinna być stosowana jedynie przez wykwalifikowanego akupunkturzystę, który po zbadaniu Pacjenta może zaproponować tą metodę oddziaływania na organizm. Listę potwierdzonych naukowo wskazań do akupunktury przedstawiła Światowa Organizacja Zdrowia w 2002 roku, tym niemniej ciągle zmieniająca się wiedza w tym zakresie powoduje jej stałe rozwijanie.

Przeciwwskazania:

Ze względu na niezwykłe bezpieczeństwo akupunktury nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania tej metody, jeśli Pacjent wyrazi świadomą zgodę na jej zastosowanie.

Względne przeciwwskazania obejmują:

  • czynną chorobę psychiczną w fazie zaostrzenia,
  • chorobę nowotworową,
  • ciążę,
  • zmiany skórne w miejscu nakłucia,
  • uczulenie na nikiel, chrom i/lub inne elementy składowe igły

Bezpieczeństwo:

W rękach wykształconego i doświadczonego terapeuty akupunktura jest metodą niezwykle bezpieczną.

Spośród innych, mniej poważnych działań ubocznych najczęściej wymienia się: krwiak, uczucie zmęczenia, nasilenie objawów, ból przy nakłuciu, senność, zawroty głowy, nudności. Objawy te wystąpić mogą u 0,3% – 3% poddanych zabiegom.

Stosowanie jednorazowych igieł wyeliminowano występujący historycznie problem transmisji chorób zakaźnych.

Znajomość anatomii człowieka znacznie zmniejsza możliwość punkcji narządu.

Znajomość procesu diagnostyczno – terapeutycznego w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej zapobiega niepożądanym nasileniom objawów i osłabieniu, lub umożliwia ich przewidzenie w toku oddziaływania na organizm i wcześniejszą informację o możliwości ich wystąpienia.

Menu